I dag øver vi os!

september 13, 2022

I dag øver vi os!

I de kommende uger faciliterer Adeno en del workshops med nuværende og nye kunder. Vi bruger derfor tiden på kontoret til at forberede os på, hvordan de skal eksekveres.

Vi arbejder efter følgende succeskriterier når vi laver workshops:

Deltagerne skal få nye indsigter.

Deltagerne skal som gruppe nå en fælles forståelse.

Deltagerne skal afslutte workshoppen med en oplevelse af at have nået frem til noget retningsgivende og relevant. Tiltag der kan implementeres i deres hverdag eller inputs til en relevant proces, der meningsfuldt løftes videre bagefter.

Deltagerne skal føle, at deres input har gjort en forskel.

Vi glæder os til at komme i gang. Vi starter allerede i dag. 🚀

Hør mere